พวงหรีดดอกไม้สด ความหมายแทนใจจากผู้ให้สู่ผู้ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ

Spread the love

Spread the loveทุก ๆ การให้สร้างความปีติยินดีทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับเสมอ แม้แต่ในงานอวมงคลเช่น “งานศพ” การให้พวงหรีดเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนสื่ออารมณ์ความรู้สึก ความอาลัยรักถึงผู้ที่จากไป แต่มันจะอิ่มเอิบใจขึ้นไปอีกในฐานะผู้ให้ ถ้าเรารู้ว่าพวงหรีดที่เราให้มีความหมายดี ๆ แฝงอยู่ทุกกิ่งก้านใบอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียว และสามารถสั่งง่ายๆได้ที่ร้านขายพวงหรีดออนไลน์
วัตถุดิบสำคัญในการทำพวงหรีดดอกไม้สด ก็คือ “ดอกไม้สด” ดอกไม้ที่นิยม ได้แก่ ดอกลิลลี่ ดอกเยอบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกกุหลาบ ดอกไฮเดรนเยีย ดอกคาร์เนชั่น ดอกกล้วยไม้ ดอกหน้าวัว และดอกสแตติส เราลองมาทำความรู้จักความหมายของดอกไม้ที่นำมาประดับประดาบนพวงหรีดกันสักหน่อยว่าจะลึกซึ้งกินใจขนาดไหนไล่เรียงตามลำดับความนิยม ดังนี้
“ดอกลิลลี่” แทนความรักอันบริสุทธิ์ที่ผู้ให้ต้องการสื่อถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เชื่อกันว่าดอกลิลลี่ช่วยรักษาและฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้ที่จากไปให้บริสุทธิ์ได้
“ดอกเบญจมาศ” เป็นสัญลักษณ์แทนความเศร้าโศกเสียใจและการไว้อาลัย ในประเทศจีนดอกเบญจมาศสีขาวหมายถึง “ความตายเป็นสัจจะ หรือความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีได้พ้น”
“ดอกกุหลาบ” แสดงถึงความรัก ความเคารพนับถือ และความศรัทธาที่มอบให้กับผู้ที่จากไป เราจึงมักนำดอกกุหลาบมาประดับตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศภายในงานให้เต็มไปด้วยความรักและความภักดี
“ดอกไฮเดรนเยีย” สื่อความหมายถึง “การขอบคุณความรักและมิตรภาพที่มีให้แก่กัน” แล้วยังเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกให้กำลังใจและแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของผู้เป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับ
“ดอกเยอบีร่า” แสดงถึง “ความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาที่แฝงด้วยความเข้มแข็ง” เรานิยมนำดอกเยอบีร่ามาทำเป็นพวงหรีด เพราะเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว แข็งแรง ทนทาน และมีหลากหลายสีสันให้เลือก
“ดอกคาร์เนชั่น” แทนความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ การให้กำลังใจ และปลอบประโลมญาติพี่น้องของผู้จากไปให้กลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิม
“ดอกหน้าวัว” สื่อความหมายว่าเป็นการส่งความรักให้แก่ผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย
“ดอกกล้วยไม้” แทนความคิดถึงและการระลึกถึงผู้ที่จากไป
“ดอกสแตติส” แทนความทรงจำและความรู้สึกดี ๆ ที่เคยมอบให้แก่กันนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปนิรันดร
จะเห็นว่าดอกไม้ที่สวยงามแต่ละชนิดมีความหมายดี ๆ ซ่อนอยู่อย่างคาดไม่ถึง เป็นความงดงามที่แฝงด้วยความเศร้าโศกเสียใจ แต่เมื่อรู้ความหมายแล้วก็พอจะช่วยผ่อนคลายบรรเทาทุกข์ให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายได้ดีทีเดียว แต่ไม่ว่าจะเป็นการมอบพวงหรีดด้วยรูปแบบใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือการแสดงความรู้สึกของผู้ให้ก็คือการให้ความเคารพ ความศรัทธา และความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ และยังแสดงถึงมิตรภาพการอยู่เคียงข้างบุคคลที่ยังเหลืออยู่ของผู้ที่จากไปด้วยเช่นกัน
 

Spread the love

ทุก ๆ การให้สร้างความปีติยินดีทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับเสมอ แม้แต่ในงานอวมงคลเช่น “งานศพ” การให้พวงหรีดเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนสื่ออารมณ์ความรู้สึก ความอาลัยรักถึงผู้ที่จากไป แต่มันจะอิ่มเอิบใจขึ้นไปอีกในฐานะผู้ให้ ถ้าเรารู้ว่าพวงหรีดที่เราให้มีความหมายดี ๆ แฝงอยู่ทุกกิ่งก้านใบอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียว และสามารถสั่งง่ายๆได้ที่ร้านขายพวงหรีดออนไลน์

วัตถุดิบสำคัญในการทำพวงหรีดดอกไม้สด ก็คือ “ดอกไม้สด” ดอกไม้ที่นิยม ได้แก่ ดอกลิลลี่ ดอกเยอบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกกุหลาบ ดอกไฮเดรนเยีย ดอกคาร์เนชั่น ดอกกล้วยไม้ ดอกหน้าวัว และดอกสแตติส เราลองมาทำความรู้จักความหมายของดอกไม้ที่นำมาประดับประดาบนพวงหรีดกันสักหน่อยว่าจะลึกซึ้งกินใจขนาดไหนไล่เรียงตามลำดับความนิยม ดังนี้

“ดอกลิลลี่” แทนความรักอันบริสุทธิ์ที่ผู้ให้ต้องการสื่อถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เชื่อกันว่าดอกลิลลี่ช่วยรักษาและฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้ที่จากไปให้บริสุทธิ์ได้

“ดอกเบญจมาศ” เป็นสัญลักษณ์แทนความเศร้าโศกเสียใจและการไว้อาลัย ในประเทศจีนดอกเบญจมาศสีขาวหมายถึง “ความตายเป็นสัจจะ หรือความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีได้พ้น”

“ดอกกุหลาบ” แสดงถึงความรัก ความเคารพนับถือ และความศรัทธาที่มอบให้กับผู้ที่จากไป เราจึงมักนำดอกกุหลาบมาประดับตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศภายในงานให้เต็มไปด้วยความรักและความภักดี

“ดอกไฮเดรนเยีย” สื่อความหมายถึง “การขอบคุณความรักและมิตรภาพที่มีให้แก่กัน” แล้วยังเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกให้กำลังใจและแสดงความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของผู้เป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับ

“ดอกเยอบีร่า” แสดงถึง “ความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาที่แฝงด้วยความเข้มแข็ง” เรานิยมนำดอกเยอบีร่ามาทำเป็นพวงหรีด เพราะเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว แข็งแรง ทนทาน และมีหลากหลายสีสันให้เลือก

“ดอกคาร์เนชั่น” แทนความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ การให้กำลังใจ และปลอบประโลมญาติพี่น้องของผู้จากไปให้กลับมาเข้มแข็งได้เหมือนเดิม

“ดอกหน้าวัว” สื่อความหมายว่าเป็นการส่งความรักให้แก่ผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

“ดอกกล้วยไม้” แทนความคิดถึงและการระลึกถึงผู้ที่จากไป

“ดอกสแตติส” แทนความทรงจำและความรู้สึกดี ๆ ที่เคยมอบให้แก่กันนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปนิรันดร

จะเห็นว่าดอกไม้ที่สวยงามแต่ละชนิดมีความหมายดี ๆ ซ่อนอยู่อย่างคาดไม่ถึง เป็นความงดงามที่แฝงด้วยความเศร้าโศกเสียใจ แต่เมื่อรู้ความหมายแล้วก็พอจะช่วยผ่อนคลายบรรเทาทุกข์ให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายได้ดีทีเดียว แต่ไม่ว่าจะเป็นการมอบพวงหรีดด้วยรูปแบบใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือการแสดงความรู้สึกของผู้ให้ก็คือการให้ความเคารพ ความศรัทธา และความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ และยังแสดงถึงมิตรภาพการอยู่เคียงข้างบุคคลที่ยังเหลืออยู่ของผู้ที่จากไปด้วยเช่นกัน