มาส่งต่อปัญญา สร้างความรู้ด้วยพวงหรีดหนังสือกันดีกว่า

Spread the love

Spread the loveเมื่อเราได้มีโอกาสไปร่วมงานศพคนที่เรารู้จัก หรือคนอันเป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหาย เรามักจะถือพวงหรีดหนึ่งพวงไปในงาน เพื่อมอบให้แก่เจ้าภาพเพื่อแสดงความอาลัยและการระลึกถึงคนที่จากไป ส่วนใหญ่แล้วการมอบพวงหรีดแก่เจ้าภาพเราจะไม่มีเหตุผลอื่นอีก นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ และหวังว่าความสวยงามของมวลดอกไม้ที่นำทำพวงหรีด จะช่วยให้เจ้าภาพลดความหมองเศร้าลงได้บ้าง
จะดีกว่าไหม? ถ้าเราสามารถส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนที่ด้อยโอกาส ผ่านการแสดงความรู้สึกอาลัยและการระลึกถึงคนที่จากไป โดยปรับเปลี่ยนการให้พวงหรีดดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์ มาเป็นการให้ “พวงหรีดหนังสือ” เพราะนอกจากเราจะช่วยลดขยะเหลือใช้หลังพิธีฌาปนกิจแล้ว เรายังมีหนังสือที่ดีและมีคุณค่ามอบให้แก่สาธารณประโยชน์ เช่น ห้องสมุดในโรงเรียนที่ห่างไกล หรือวัดวาอารามในชนบท เป็นต้น
เรามาดูกันว่าหนังสือประเภทใหนบ้าง ที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของพวงหรีดเพื่อต่อปัญญาองค์ความรู้ไปสู่สังคม
* หนังสือสารคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยเน้นให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นหลัก เนื้อหาในหนังสือมักจะออกแนววิชาการสาขาต่าง ๆ ตัวอย่างหนังสือประเภทสารคดี เช่น สุขภาพ ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น ในส่วนของหนังสือตำราเรียน หนังสืออ่านประกอบ และหนังสือความรู้ทั่วไป ก็จัดได้ว่าเป็นหนังสือสารคดีประเภทหนึ่งเช่นกัน
* หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียน ที่เน้นความบันเทิงของผู้อ่าน ซึ่งอาจจะสอดแทรกความรู้และแนวคิดต่าง ๆ ของผู้เขียนลงในหนังสือด้วย ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ยกตัวอย่างหนังสือประเภทบันเทิงคดี เช่น คู่กรรม ร่มฉัตร แฮร์รี่ พอตเตอร์ หมู่บ้านอาบจันทร์ ลูกอิสาน ต้นส้มแสนรัก เป็นต้น
ถ้าหากเรามุ่งหวังจะส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล หนังสือทุกประเภทข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลมักจะขาดแคลนหนังสืออยู่แล้ว แต่ถ้าหากเป้าหมายในการส่งมอบขุมปัญญาเป็นวัดวาอารามหนังสือประเภทศาสนา ปรัชญา หรือธรรมะ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณร มากกว่าหนังสือประเภทอื่นเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์ในรับพวงหรีดหนังสือของเจ้าภาพ อาจจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับญาติสนิทมิตรสหาย ถึงจุดหมายที่หนังสือจะเดินทางไปถึง เพราะอาจเป็นกุศลที่ร่วมกันอุทิศกุศลไปยังผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
แม้ว่าปัจจุบันการให้พวงหรีดหนังสือจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก แต่หากมีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้เห็นถึงประโยชน์ที่มีต่อสังคมส่วนหนึ่งที่ด้อยโอกาส หรือไม่สามารถเข้าถึงหนังสือดี ๆ ได้ อาจจะทำให้ได้รับความสนใจมากขึ้นได้

Spread the love

เมื่อเราได้มีโอกาสไปร่วมงานศพคนที่เรารู้จัก หรือคนอันเป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหาย เรามักจะถือพวงหรีดหนึ่งพวงไปในงาน เพื่อมอบให้แก่เจ้าภาพเพื่อแสดงความอาลัยและการระลึกถึงคนที่จากไป ส่วนใหญ่แล้วการมอบพวงหรีดแก่เจ้าภาพเราจะไม่มีเหตุผลอื่นอีก นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ และหวังว่าความสวยงามของมวลดอกไม้ที่นำทำพวงหรีด จะช่วยให้เจ้าภาพลดความหมองเศร้าลงได้บ้าง

จะดีกว่าไหม? ถ้าเราสามารถส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนที่ด้อยโอกาส ผ่านการแสดงความรู้สึกอาลัยและการระลึกถึงคนที่จากไป โดยปรับเปลี่ยนการให้พวงหรีดดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์ มาเป็นการให้ “พวงหรีดหนังสือ” เพราะนอกจากเราจะช่วยลดขยะเหลือใช้หลังพิธีฌาปนกิจแล้ว เรายังมีหนังสือที่ดีและมีคุณค่ามอบให้แก่สาธารณประโยชน์ เช่น ห้องสมุดในโรงเรียนที่ห่างไกล หรือวัดวาอารามในชนบท เป็นต้น

เรามาดูกันว่าหนังสือประเภทใหนบ้าง ที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของพวงหรีดเพื่อต่อปัญญาองค์ความรู้ไปสู่สังคม

* หนังสือสารคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยเน้นให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นหลัก เนื้อหาในหนังสือมักจะออกแนววิชาการสาขาต่าง ๆ ตัวอย่างหนังสือประเภทสารคดี เช่น สุขภาพ ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น ในส่วนของหนังสือตำราเรียน หนังสืออ่านประกอบ และหนังสือความรู้ทั่วไป ก็จัดได้ว่าเป็นหนังสือสารคดีประเภทหนึ่งเช่นกัน

* หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียน ที่เน้นความบันเทิงของผู้อ่าน ซึ่งอาจจะสอดแทรกความรู้และแนวคิดต่าง ๆ ของผู้เขียนลงในหนังสือด้วย ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ยกตัวอย่างหนังสือประเภทบันเทิงคดี เช่น คู่กรรม ร่มฉัตร แฮร์รี่ พอตเตอร์ หมู่บ้านอาบจันทร์ ลูกอิสาน ต้นส้มแสนรัก เป็นต้น

ถ้าหากเรามุ่งหวังจะส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล หนังสือทุกประเภทข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลมักจะขาดแคลนหนังสืออยู่แล้ว แต่ถ้าหากเป้าหมายในการส่งมอบขุมปัญญาเป็นวัดวาอารามหนังสือประเภทศาสนา ปรัชญา หรือธรรมะ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณร มากกว่าหนังสือประเภทอื่นเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์ในรับพวงหรีดหนังสือของเจ้าภาพ อาจจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับญาติสนิทมิตรสหาย ถึงจุดหมายที่หนังสือจะเดินทางไปถึง เพราะอาจเป็นกุศลที่ร่วมกันอุทิศกุศลไปยังผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้ายด้วย

แม้ว่าปัจจุบันการให้พวงหรีดหนังสือจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก แต่หากมีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้เห็นถึงประโยชน์ที่มีต่อสังคมส่วนหนึ่งที่ด้อยโอกาส หรือไม่สามารถเข้าถึงหนังสือดี ๆ ได้ อาจจะทำให้ได้รับความสนใจมากขึ้นได้